Friday, 23rd September 2022
Friendly City Stakes
POSLENGTHHORSESTALLSPAGEWEIGHTJOCKEY
TRAINER
ALERT
1 - (4) 11/4 69-6Marco V'Rensburg
Kelly Mitchley
2 1/2 (2) 11/4 59-6R Fourie
Alan Greeff
3 3/4 (5) 6/1 49-3Calvin Habib
Gavin Smith
4 3 1/4 (1) 7/2 59-6Luyolo Mxothwa
Justin Snaith
5 1 1/4 (7) 14/1 79-3Ryan Munger
T Laing
6 3 1/2 (6) 28/1 68-11Mpumelelo Mjoka
Sharon Kotzen
7 1/2 (10) 10/1 49-0S Khumalo
Gavin Smith
8 2 3/4 (9) 7/1 69-6Rachel Venniker
Alan Greeff
9 5 1/2 (8) 16/1 59-6J V'd Merwe
Glen Kotzen
- - (3) / 49-0J V'd Merwe
Gavin Smith